1. Zakres Polityki prywatności i cookies


Administratorem danych jest  Centrum Tańca i Ruchu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie, adres: ul. Norwida 2C, 05-120 Legionowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000987535, posiadająca numer NIP: 5361964236 oraz numer REGON: 522862424, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, tel.: +48 604 412 346 e-mail: biuro@ctr.waw.pl (dalej „my” lub „nas”, „Administrator”).

Polityka prywatności i cookies dotyczy Ciebie, jeśli korzystasz z naszych usług, rejestrujesz się on-line na zajęcia za pośrednictwem naszego Serwisu lub w przypadku kontaktu w sprawie naszych Usług.

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, które mają własne polityki prywatności. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed podaniem danych osobowych na takich stronach internetowych, gdyż nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów.


2. Gromadzone dane osobowe


A. Podczas rejestracji na zajęcia w naszym Serwisie możesz przekazać nam swoje dane osobowe, w tym adres e-mail oraz numer telefonu.

B. Gdy korzystasz z naszego Serwisu, możemy zbierać informacje o sposobie przeglądania naszego Serwisu, w tym o urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszych Usług, informacje o skuteczności naszych działań reklamowych, w tym o kliknięciu naszych reklam.

C. Jeśli korzystasz z kuponów lub bonów – jak i kiedy je realizujesz.

D. Podczas kontaktu z nami lub biorąc udział w promocjach, konkursach lub ankietach – dane osobowe, które nam przekazujesz podczas kontaktu; informacje o wiadomościach cyfrowych, które wysyłamy do Ciebie wraz z odnośnikami, które klikniesz; Twoje opinie w ankietach


Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe z innych źródeł takich jak specjalistyczne firmy, które dostarczają informacje na temat skuteczności naszych działań marketingowych, w tym reklamy on-line.


3. Wykorzystywanie danych osobowych


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Użytkownika na zajęcia w Serwisie oraz marketingu produktów i usług jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu produktów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.


4. Udostępnianie danych osobowych


Współpracujemy ze starannie wybranymi dostawcami usług, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Należą do nich między innymi podmioty, które pomagają nam w świadczeniu: usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień. Udostępniamy tylko dane, które umożliwiają naszym partnerom wykonywanie tych usług. Wymagamy od nich zachowania bezpieczeństwa i nie wolno im wykorzystywać danych osobowych do własnych celów marketingowych.

Niektórzy z naszych partnerów obsługują kanały mediów on-line, w ramach których umieszczają odpowiednie reklamy naszych Usług.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach: gdy prawo lub organ publiczny tego wymaga; w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywanie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego); do wszelkich następców prawnych związanych z naszą działalnością.


5. Ochrona danych osobowych


Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych. Używamy zabezpieczeń, takich jak:

ograniczenie dostępu jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych;

elektroniczne oraz fizyczne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych;

zapory sieciowe

szyfrowanie danych podczas przesyłu za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL).

Pomimo podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych przez Internet do nas.

Dane osobowe, które zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"), być przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla nas lub naszych dostawców usług. W takim przypadku poszanowanie Twoich praw prywatności jest zapewnione zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Najczęstszym wykorzystywanym przez nas sposobem jest wprowadzenie konkretnego rodzaju umowy (więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en) lub poprzez zatwierdzony program, taki jak Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/welcome.


6. Okres przechowywania danych osobowych


Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż potrzebujemy. Czas przechowywania danych jest uzależniony od następujących czynników: powodu, dla którego je gromadzimy; kiedy zostały zebrane; czy istnieje podstawa prawna dla zachowania danych; czy są potrzebne do ochrony Twojego lub naszego interesu.


7. Pliki cookies


Pliki cookies, czyli informatyczne pliki tekstowe, są umieszczane przez nasz Serwis w urządzeniu końcowym Użytkownika podczas każdej wizyty. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryny, co pozwala na optymalizację korzystania z naszego Serwisu, zapamiętanie preferencji Użytkownika i utrzymanie sesji logowania. Plików cookies używamy także w celu zwiększenia bezpieczeństwa, a także analizy trendów, takich jak sposoby przeszukiwania naszego Serwisu, co pozwala nam na ulepszenie jego struktury i zawartości, dostarczenie właściwych treści reklamowych i mierzenie skuteczności naszej komunikacji marketingowej. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika służą także temu, byśmy mogli odnotować interakcje Użytkownika w naszym Serwisie oraz umożliwić Użytkownikom dzielenie się treściami na platformach społecznościowych poprzez wtyczki i widgety.

Stosujemy zasadniczo dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” – przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia witryny internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej – oraz „stałe” – przechowywane przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


Stosowane przez nas pliki cookies można podzielić w następujący sposób:

- niezbędne – umożliwiające korzystanie z Serwisu, takie jak np. uwierzytelniające pliki cookies;

- służące zapewnieniu bezpieczeństwa – wykorzystywane do wykrywania nadużyć i nieprawidłowości w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- funkcjonalne – przechowujące preferencje dotyczące ustawień Użytkownika, np. preferencje językowe lub wygląd strony internetowej;

- wydajnościowe – służące zbieraniu informacji o sposobie korzystania z naszego Serwisu;

- reklamowe – odpowiadające za dostarczenie treści marketingowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika.8. Wybór w zakresie plików cookies


Większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, jednak Użytkownik może zrezygnować z odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy. W przypadku braku zgody na umieszczanie plików cookies, korzystanie z niektórych funkcji Serwisu może być ograniczone. Zarządzanie w zakresie zgody na zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym jest dla Użytkownika dostępne z poziomu ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej (zazwyczaj w Narzędziach lub Preferencjach przeglądarki)

Przyjmuje się, że niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza zgodę na zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookies można znaleźć na takich stronach jak np. http://allaboutcookies.org


9. Prawa w zakresie danych osobowych


Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które przechowujemy oraz do ich poprawiania. W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz również prawo do wniesienia sprzeciwu ogólnego lub wobec marketingu bezpośredniego – po pozytywnym rozpatrzeniu Twojej prośby ograniczymy przetwarzanie danych lub je usuniemy. Jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych i nie mamy żadnych innych powodów, żeby z nich korzystać lub jeśli bezprawnie przetworzyliśmy Twoje dane osobowe możesz zlecić nam ich usunięcie. Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzany dane osobowe niezgodnie z prawem. Więcej informacji na temat praw do ochrony danych osobowych znajdziesz na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).


Jeśli chcesz otrzymać kopię swoich danych osobowych, które przechowujemy, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu: iod@ctr.waw.pl.


10. Kontakt


Jeśli masz pytania dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania przez nas danych osobowych, skontaktuj się z nami:

Telefon: +48 604 412 346

E-mail: iod@ctr.waw.pl

Poczta: ul. Norwida 2C, 05-120 Legionowo


Polityka została ostatnio zaktualizowana: 28.08.2022 r.

Szukaj